тел: + 359 2 862 90 26
email: info@ncindustries.net

ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ


Сравнително нов отрасъл за България, който вече стана известен на големите фирми в бранша. Все още малко компании владеят тънкостите на този вид мениджмънт. NC INDUSTRIES е от малкото експерти в тази услуга. Компанията ни предлага не само финансово и маркетингово управление, но и връзки с наемателите и контрол на фасилити услугите в имота.

Пазарът на офисни и търговски площи става все по-конкурентен, появяват се нови площи, наемните цени вървят надолу. В тази ситуация професионалният пропърти мениджмънт е ефективен отговор на предизвикателствата пред собственици и мениджъри.

Инвеститорите трябва да знаят, че професионалното управление на всички процеси води до по-високи приходи от наеми, намаляване на разходите за поддръжка на сградата и подобряване на комуникацията с наемателите. Това са ключови елементи за превръщането на един имот в успешен бизнес. 

За наемателите в търговските центрове пропърти мениджмънтът също е ключов. Чрез пропърти мениджмънта всички по веригата могат да постигнат допълнителна ефективност и икономии от мащаба.

Трябва да се отбележи, че в много случаи собствениците на имоти са под огромно напрежение за постигането на определена възвръщаемост, с която са се ангажирали към техните кредитори. Пропърти мениджърите, които успяват да спестят определени разходи, умножават ефекта и добавят допълнителната стойност към своята услуга. А това NC INDUSTRIES са сред лидерите на пазара.

contactus

контакти с нас

Ние сме на ваше разположение като експертите ни са винаги готови да ви дадат професионална консултация по възникнали въпроси. С нас можете да се свържете чрез посочените по-долу адреси/начин………

научи повече