тел: + 359 2 862 90 26
email: info@ncindustries.net

За нас

zanas1

Кои сме ние

Ние имаме развито и обширно портфолио от услуги, в областта на недвижимите имоти, което отговаря на нуждите на нашите клиенти, настоящи и бъдещи. Опитът на NC INDUSTRIES обхваща всички сегменти на пазара, включително офиси, търговски, жилищни и ваканционни селища.

NC INDUSTRIES предоставя цялостни съвети на инвеститорите и собствениците на сгради, не само относно придобиване на активи, а така също и тяхната продажба. Ние осигуряваме най-подходяща информация за пазара, както и препоръки за най-изгодната стратегия.

Ние в NC INDUSTRIES сме събрали екип от консултанти и специалисти, с богат опит в редица търговски и индустриални сделки с недвижими имоти с цел осигуряване на разнообразни консултантски услуги за бизнес възможностите, които се създават в развиващата се българска икономика.

Членовете на нашия екип имат широки и добри познания, придобити след изпълнението на широк кръг търговски и промишлени дейности. Ние използваме това знание в различни бизнес сектори, в които ние работим и консултираме.

zanas2

NC INDUSTRIES предлага инвестиционни и консултантски услуги и може да подпомогне на клиентите си при техните собствени инвестиционни проекти. В допълнение компанията създаде свои собствен инвестиционен инструмент за нискорискови печалби, използвайки основно жилищни и търговски имоти. Потенциалните инвеститори са добре дошли да инвестират в нашите проекти както самостоятелно, така и в съвместно сътрудничество, в зависимост от проекта.
NC INDUSTRIES приветства всички запитвания от сериозни инвеститори, които споделят нашата вяра в успешното развитие на България.
В NC INDUSTRIES ние разбираме изискванията на нашите клиенти относно недвижимите имоти. Нашите брокери и специалисти имат познанията и опита, за да гарантират, че тези изисквания са изпълнени по своевременен и рентабилен начин.
Чрез своя дългогодишен опит и наблюдение на пазара експертите ни могат да осигурят впечатляващо точни и надеждни оценки и анализи, на базата на които партньорите ни могат да направят правилни преценки за своята инвестиция. Анализите в NC Industries се извършват почти непрекъснато, за да може експертите ни да представят най-модерните изисквания на пазара, заедно с модел за неговото развитие. Нашите по-задълбочени познания и опит на пазара гарантират, че ще осигурят най-добрите възможни условия за нашите клиенти, взимайки предвид икономическата обстановка, настоящите пазарни условия, минал опит, както и приоритетите на нашите контрагенти.

zanas1

NC INDUSTRIES предлага консултации и сътрудничество по отношение на създаването и регистрацията на компании, като се започне от структурирането им и се стигне до изпълняването на всички необходими процедури при регистрацията на дадено дружество.

Компанията ни предлага правна, финансова и маркетингова подкрепа за да гарантира точен пазарен анализ и прецизни консултации по отношение на търговското и дружественото право, нужни за да се ограничават рисковете за чуждестранните инвеститори.

Също така ние можем да предложим нашата подкрепа към компанията в процеса на сътрудничество и създаване на търговски взаимоотношения в България. Това се постига чрез:

  • Идентифициране на изискванията на фирмата
  • Идентифициране на възможните варианти за финансиране
  • Помощ при реализирането на проекти и инвестиции
  • Подкрепа към компанията по време на целия процес на интернализация

ЕКИП

С годините NC Industries успя да създаде опитен екип с предприемчив дух, който успява да намери адекватно решение на всеки проблем на инвеститора. Неслучайно една от основите за развитие на компанията е именно запазване и поддържане на професионалисти в сферата на недвижимите имоти. Именно нашите експерти могат да предложат качествени оценки и анализи, а също така и да бъдат отзивчиви за всички желания на партньорите ни. В допълнение на опита идва и приятната атмосфера, защото при работата с партньорите ни ние целим не само да създаваме добри бизнес взаимоотношения, но и началото на ново приятелство с нашите контрагенти.