тел: + 359 2 862 90 26
email: info@ncindustries.net

партньори

NES Advisors

NES Advisors е консултантска фирма, работеща основно в сферата на финансиране и управление на проекти по европейски програми и други финансови механизми. С годините основната философия на компанията се е превърнала в нейна практика, а именно - стремежът да постигнем успех чрез успеха на нашите клиенти.

Водещата ценност на NES Advisors е желанието да помогнем на клиента. Това е в основата на мотивацията и повишаване ефективността на нашия екип и сътрудници. Чрез своя професионализъм компанията успява да изгради дългосрочни отношения със своите клиенти, служители и партньори.

Чрез NES Advisors ще получите най-подходящата подкрепа за успеха на проектите си, за финансиране от структурните еврофондове и кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектната Ви документация е в пълно съответствие с изискванията и разполагате с подходящи партньори до реализирането на проекта.

A Security

А Security е компания, чийто екип има богат, практически опит в сферата на сигурността и охраната. Компанията осъществява комплексна и качествена охрана на редица свои обекти на територията на цялата страна.

Дружеството разполага с добре обучени и професионално подготвени охранителни екипи, които могат да реагират адекватно във всяка ситуация. Компанията може без проблеми да осигури надеждна и качествена охрана на различни обекти. Дружеството също така е специализирано и в осигуряване на личната сигурност и спокойствие на своите контрагенти. Дългосрочна цел на A Security e развитие, разрастване и увеличаване на предлаганите услуги, заедно с подобряване на тяхното качество.

Освен лична и ВИП охрана, A Security предлага на своите клиенти охрана на имущество, на ценни пратки и товари и различни видове охранителни системи.

CommUnica

CommUnica е PR компания, която предлага цялостни рекламни и информационни решения на клиенти с разнообразен профил. Дружеството успешно работи по различни проекти с корпоративни и бизнес клиенти, държавни и общински институции, както и с международни компании. Именно чрез партньорствата си, компанията ни успя да си осигури широки възможности за контакти, както и владеенето на всички класически и иновативни комуникационни инструменти.

Този опит, в комбинация със задълбоченото разбиране на дейността на партньорите ни, осигурява възможност на CommUnica да разработва и реализира максимално ефективно комуникационни стратегии, с реални резултати за бизнеса.

CommUnica има солиден опит в разработването на рекламни кампании, бранд-мениджмънт, медийното планиране и всички видове комуникационни мероприятия.